Wybory 2011

 & 1

2011/06-13/2

Regulamin wyboru Zarządu LSO Parkowo

 

1.        Członkowie Służby Ołtarza mogą zgłaszać swoich kandydatów na Prezesa i jego Zastępcę do dnia 19.06.br do ostatniej mszy obecnemu Prezesowi.

2.      Wybory odbędą się w dniu 25.06.2011 o godzinie 9:00.

3.      Wybory do Zarządu odbywają się w głosowaniu tajnym.

4.      W skład Zarządu wchodzą:

a.      Prezes

b.      Z-ca Prezesa

c.       Skarbnik

d.      Animator

e.      Sekretarz

5.      Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

6.      Głosy liczy wybrana wcześniej komisja.

7.      Do Zarządu nie mogą kandydować członkowie Służby Ołtarza o stażu mniejszym niż pół roku.

8.      Kandydatem na Prezesa może być wyłącznie członek Służby Ołtarza o właściwych predyspozycjach i ukończonym 13 roku życia.

9.      Głosy oddane na nieobecnych w wyborach są nieważne.

10.   Kadencja wybranego Zarządu trwa rok*.

11.     ZOBOWIĄZUJĘ wszystkich członków Zarządu poprzedniej kadencji do podsumowania własnej działalności (przygotowania sprawozdania z tego, co przez całą kadencję zrobił).

12.    Były sekretarz odpowiedzialny jest za sporządzenie sprawozdania z przebiegu wyborów.

 

 

*  W przypadku, gdy nie ma odpowiedniego terminu do zorganizowania kolejnej zbiórki kadencja może przedłużyć się maksymalnie o dwa miesiące.

Na stanowisko Prezesa LSO Parkowo zostali zgłoszeni:

  • Andrzejewski Kamil
  • Smoleń Hubert

 

Na stanowisko Z-cy Prezesa LSO Parkowo zostali zgłoszeni:

  • Andrzejewski Kamil
  • Hildebrandt Gracjan
  • Zenger Wacław

 

Na stanowisko Sekretarza i Skarbnika zgłoszeni są wszyscy ministranci i lektorzy LSO Parkowo.

Animatora LSO Parkowo wybierzemy w głosowaniu jawnym.

 

 

Na karcie głosowania można głosować tylko raz na jedną osobę*.

 

 

Kazdy członek LSO Parkowo ma do oddania:

  • 6 głosów w głosowaniu tajnym (1 na Prezesa, 1 na Zastępcę Prezesa, 2 na Skarbnika i 2 na Sekretarza)
  • 1 głos w głosowaniu jawnym (na Animatora)
     

 

 

*ndt stanowiska Sekretarza.


za: Hlondianum

.

Dziękujemy za wszystkie głosy na naszą stronę w Rankingu stron ministranckich:)