25 stycznia - Nawrócenie Świętego Pawła

25 stycznia - Nawrócenie Świętego Pawła

Szaweł urodził się w Tarsie około 8 roku po Chrystusie. Pochodził z pewnej żydowskiej rodziny, która była bardzo związana z tradycjami. Byli niewolnikami, którzy zostali wyzwoleni. Szaweł odziedziczył po swojej rodzinie obywatelstwo rzymskie.

Gdy szedł do Damaszku, aby tam ścigać chrześcijan został oślepiony przez Jezusa Chrystusa światłem. Jezus wypowiedział do niego słowa: Szawle, Szawle, dlaczego Mnie przesladujesz? 

Szaweł nie wiedział o co chodzi więc spytał:  Kim Jesteś Panie?

A Jezus odpowiedział:  Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz, wstań i wejdz do miasta, tam ci powiedzą co masz czynić.

Szaweł kiedy wszedł do miasta nic nie widział, zaprowadzili go do domu, w mieście tym znajdował się pewień uczeń imieniem Ananniasz któremu w czasie modlitwy objawił się Jezus i kazał pójść i ochrzcić Szawła i nadać mu imię Paweł.

 

 

Nawrócenie

Chrystus nieustannie wzywa nas do nowego nawrócenia i wciąż powinniśmy prosić o łaskę ciągłego rozpoczynania od nowa- postawy, która pozwala w spokoju i radości- w duchu dziecięctwa Bożego-podążać drogą prowadzącą do Boga, drogą, która zapewnia wieczną młodość serca.

Ale konieczna jest nasza odpowiedź w tych właśnie chwilach, kiedy to, jak św. Paweł, powinniśmy mówić do Chrystusa: ”Co mam czynić, Panie?”.

 

„ Co mam czynić, Panie?” jeśli będziemy Jemu to powtarzać w sercu- jak akt strzelisty- wiele razy w ciągu dnia, Jezus oświeci nas i wskaże nam te momenty, w których nasza miłość zatrzymuje się i nie podąża naprzód tak, jak tego pragnie Bóg.

 

Zakończmy to rozważanie modlitwą liturgii mszalnej :”Boże, któryś cały świat pouczył słowem głoszonym przez św. Pawła Apostoła, daj nam, prosimy Cię, abyśmy czcząc jego nawrócenie, zdążali do Ciebie za jego przykładem”.

 

 

W roku liturgicznym 2008/2009 obchodziliśmy rok poświęcony  świętemu Pawłowi.

Poniżej do odsłuchania i ściągnięcia piosenka z tamtych rorat.

Pobierz ten utwór tutaj.


za: Hlondianum

.

Dziękujemy za wszystkie głosy na naszą stronę w Rankingu stron ministranckich:)