4 października - Św. Franciszka z Asyżu

4 października - Św. Franciszka z Asyżu

 

"Błogosławionaś ty, ziemio włoska,

 

Kraju gorących uczuć i wiary!

Jak plon twój słońce, tak łaska boska

Ducha snadź w tobie rozmnaża dary.


Gdzie wyższe strojem poetów lutnie?

Gdzie pieśni wartsze aniołów chóru?

Gdzie tyle nieba wcielono w płótnie?

Gdzie tyle życia wskrzesło z marmuru?


Gdzie tyle świątyń w niebo się piętrzy?

Gdzie duch widomiej jaśnieje w krzyżu?

Gdzie tylu świętych? A któż z nich świętszy

Jako Franciszek, syn twój z Asyżu?


On w człowieczeństwie jak obraz Bóstwa,

Przewodnik świata Bożymi tory,

Apostoł wiary, kapłan ubóstwa,

Mistrz poświęcenia, a król pokory.


I w nim wybrane narzędzie Boże,

Aby świat przezeń z wieku do wieku

Widział i wiedział: co jest i może

Moc łaski Bożej w świętym człowieku."

/Asyż, 4 lipca 1830/


za: Hlondianum

.

Dziękujemy za wszystkie głosy na naszą stronę w Rankingu stron ministranckich:)