6 stycznia - Objawienie Pańskie

6 stycznia - Objawienie Pańskie

Objawienie Pańskie,inaczej nazywane jest świętem Trzech Króli.
W tym dniu, słuchamy ewangelii wg św.Mateusza (Mt 2,1-12), która ukazuje nam pokłon trzech mędrców przed Narodzonym Jezusem.
Mędrcy złożyli w darze złoto,kadzidło i mirrę,które symbolizują godność królewską,godnośc kapłańską,oraz zapowiedź śmierci Zbawiciela.
Z tą uroczystością wiąże się zwyczaj święcenia kredy, kadzidła i wody.

 

W tym dniu msze sw. w naszej Parafii o godzinach: 8:00 ;  9:45  ; 11:30

Przed każdą mszą ministranci rozprowadzać będą kadzidło z kredą, która swięcona będzie w czasie każdej Eucharystii.

 

 

Przeżywając wielkie święto Objawienia Pańskiego, zapytajmy się w głębi serca: Dlaczego czasami pozwalam, by moje życie podążało za mętnym światłem moich kaprysów, obaw, mojego wygodnictwa? Dlaczego nie idę zawsze za światłem Ewangelii, gdzie jest moja gwiazda i moje przyszłe szczęście? Dlaczego nie czynię kroku naprzód i nie porzucam mojego przejściowego stanu przeciętności duchowej? Izajasz mówi nam, że wszyscy ludzie są zaproszeni, by przyszli z daleka na spotkanie ze Zbawicielem. Niech Pan również mówi do nas- a szczególnie do tych, którzy nie są Mu wystarczająco bliscy duchowo- że jesteśmy zaproszeni, zwłaszcza w tych dniach. Wyruszmy w drogę!

W tym okresie liturgicznym prośmy Pana, aby użyczył nam tak mocnej i solidnej wiary, byśmy mogli otrzymać obiecane dobra.

 

 


za: Hlondianum

.

Dziękujemy za wszystkie głosy na naszą stronę w Rankingu stron ministranckich:)