Błogosławieństwo noworoczne

Miłosierny, dobry Boże,

dałeś nam nowy rok.

To, co nowe, ma szczególną siłę

przyciągania.

Jezus również mówił o nowym winie,

które wlewa się do nowego bukłaka,

o nowym przymierzu, jakie z nami

zawiera,

o nowym przykazaniu, które nam daje,

o przykazaniu miłości.

W tym, co nowe, tkwi obietnica

wolności i bezkresu,

szczerości i nadziei.

Jednak to, co nowe, szybko może się

zestarzeć

i traci wówczas cały urok nowości.

Pobłogosław więc, Boże, ten nowy rok,

by prowadził mnie ku nowym

przestrzeniom.

Niech zajaśnieje na nowo

pierwotny, nie zniekształcony blask

mej duszy.

Zachowaj we mnie tę nowość i czystość

od wszelkiego zmętnienia.

Nie pozwól mi popaść w dawne błędy,

lecz stwórz mnie na nowo.

Myślę o tych wszystkich,

których spotkam w nowym roku.

Pobłogosław, Boże, nasze spotkania.

Modlę się za tych, którzy się lękają tego,

co może przynieść nowy rok,

którzy się boją, że stracą pracę,

nie będą potrafili zarobić na swoje

utrzymanie,

nie dadzą sobie rady w życiu.

Boże, napełnij ich serca ufnością,

że nie są sami,

że się o nich troszczysz,

że ześlesz im ludzi,

którzy ich podniosą i będą ich wspierać.

 

Boże miłości i pokoju

pobłogosław nasz świat,

uchroń go przed wojnami i katastrofami.

Daj wszystkim ludziom nowe serca

pełne pokoju i miłości.

Amen.

( Anselm Grün )


za: Hlondianum

.

Dziękujemy za wszystkie głosy na naszą stronę w Rankingu stron ministranckich:)