Brewiarz

 

Brewiarz

Liturgia Godzin

 

Brewiarz zawiera teksty i przepisy dotyczące publicznych modlitw Kościoła. Łacińskie wydanie typiczne ukazało się w 1971-1972r., na mocy dekretu Kongregacji Kultu Bożego "Liturgia Horarum", z dnia 11 kwietnia 1971r. i konstytucji apostolskiej Pawła VI "Laudis canticum", z dnia l listopada 1970 r. Brewiarz ten wszedł w życie z pierwszą niedzielą Adwentu 1971 roku. W języku polskim brewiarz ukazuje się od 1982r. W 1985r. Kongregacja Kultu Bożego ogłosiła drugie wydanie typiczne. 

Brewiarz, który otrzymał nazwę Liturgia Horarum - Liturgia Godzin (Liturgia uświęcania czasu), dzieli się na cztery tomy:

a) okres Bożego Narodzenia (od I Niedzieli Adwentu),

b) okres Wielkanocy (od Środy Popielcowej),
c) od pierwszej do siedemnastej niedzieli w ciągu roku,

d) od osiemnastej niedzieli do końca roku kościelnego. 

Układ poszczególnych tomów jest tradycyjny:

1. teksty okresowe (prorium de tempore),

2. teksty stałe (ordinarium),

3. psałterz podzielony na cztery tygodnie (psalterium per ąuattuor hebt domadas distributum),

4. teksty własne o świętych (proprium de sanctis),

5. teksty wspólne (communia).

W stosunku do wydań poprzednich, brewiarz został gruntownie przepracowany i wzbogacony pod względem treściowym.

Materiały Kongresu Liturgicznej Służby Ołtarza


 


za: Hlondianum

.

Dziękujemy za wszystkie głosy na naszą stronę w Rankingu stron ministranckich:)