Część I

Tę część Gorzkich Żali odprawia się w I i IV Niedzielę Wielkiego Postu.

Część I rozpoczyna się od Zachęty.

 

INTENCJA

Przy pomocy łaski Bożej przystępujemy do rozważania męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ofiarować ją będziemy Ojcu niebieskiemu na cześć i chwałę Jego Boskiego Majestatu, pokornie Mu dziękując za wielką i niepojętą miłość ku rodzajowi ludzkiemu, iż raczył zesłać Syna swego, aby za nas wycierpiał okrutne męki i śmierć podjął krzyżową. To rozmyślanie ofiarujemy również ku czci Najświętszej Maryi Panny, Matki Bolesnej, oraz ku uczczeniu Świętych Pańskich, którzy wyróżniali się nabożeństwem ku Męce Chrystusowej.

 

W pierwszej części będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od modlitwy w Ogrójcu aż do niesłusznego przed sądem oskarżenia. Te zniewagi i zelżywości temuż Panu, za nas bolejącemu, ofiarujemy za Kościół święty katolicki, za najwyższego Pasterza z całym duchowieństwem, nadto za nieprzyjaciół krzyża Chrystusowego i wszystkich niewiernych, aby im Pan Bóg dał łaskę nawrócenia i opamiętania.

 

HYMN

1.Żal duszę ściska, serce boleść czuje, *

Gdy słodki Jezus na śmierć się gotuje; *

Klęczy w Ogrójcu, gdy krwawy pot leje, *

Me serce mdleje.

 

 

2.Pana świętości uczeń zły całuje, *

Żołnierz okrutny powrozmi krępuje! *

Jezus tym więzom dla nas się poddaje, *

Na śmierć wydaje.

 

 

3.Bije, popycha tłum nieposkromiony, *

Nielitościwie z tej i owej strony, *

Za włosy targa: znosi w cierpliwości *

Król z wysokości.

 

 

4.Zsiniałe przedtem krwią zachodzą usta, *

Gdy zbrojną żołnierz rękawicą chlusta; *

Wnet się zmieniło w płaczliwe wzdychanie *

Serca kochanie.

 

 

5.Oby się serce we łzy rozpływało, *

Że Cię, mój Jezu, sprośnie obrażało! *

Żal mi, ach, żal mi ciężkich moich złości *

Dla Twej miłości!

 

LAMENT DUSZY NAD CIERPIĄCYM JEZUSEM

1.Jezu, na zabicie okrutne, *

Cichy Baranku od wrogów szukany, *

Jezu mój kochany!

 

 

2.Jezu, za trzydzieści srebrników *

Od niewdzięcznego ucznia zaprzedany, *

Jezu mój kochany!

 

 

3.Jezu, w ciężkim smutku żałością, *

Jakoś sam wyznał, przed śmiercią nękany, *

Jezu mój kochany!

 

 

4.Jezu, na modlitwie w Ogrójcu *

Strumieniem potu krwawego zalany, *

Jezu mój kochany!

 

 

5.Jezu, całowaniem zdradliwym *

Od niegodnego Judasza wydany, *

Jezu mój kochany!

 

 

6.Jezu, powrozami grubymi *

Od swawolnego żołdactwa związany, *

Jezu mój kochany!

 

 

7.Jezu, od pospólstwa zelżywie *

Przed Annaszowym sądem znieważany, *

Jezu mój kochany!

 

 

8.Jezu, przez ulice sromotnie *

Przed sąd Kajfasza za włosy targany, *

Jezu mój kochany!

 

 

9.Jezu, od Malchusa srogiego *

Ręką zbrodniczą wypoliczkowany, *

Jezu mój kochany!

 

 

10.Jezu, od fałszywych dwóch świadków *

Za zwodziciela niesłusznie podany, *

Jezu mój kochany!

 

 

Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, *

Dla nas zelżony i pohańbiony. *

Bądź uwielbiony! Bądź wysławiony! *

Boże nieskończony!

 

ROZMOWA DUSZY Z MATKĄ BOLESNĄ

1.Ach! Ja Matka tak żałosna! *

Boleść mnie ściska nieznośna. *

Miecz me serce przenika.

 

 

2.Czemuś, Matko ukochana, *

Ciężko na sercu stroskana? *

Czemu wszystka truchlejesz?

 

 

3.Co mię pytasz? Wszystkam w mdłości, *

Mówić nie mogę z żałości, *

Krew mi serce zalewa.

 

 

4.Powiedz mi, o Panno moja, *

Czemu blednieje twarz Twoja? *

Czemu gorzkie łzy lejesz?

 

 

5.Widzę, że Syn ukochany *

W Ogrójcu cały zalany *

Potu krwawym potokiem.

 

 

6.O Matko, źródło miłości, *

Niech czuję gwałt Twej żałości! *

Dozwól mi z sobą płakać.

 

 

Któryś za nas cierpiał rany, *

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

 

Któryś za nas cierpiał rany, *

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

 

Któryś za nas cierpiał rany, *

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!


za: Hlondianum

.

Dziękujemy za wszystkie głosy na naszą stronę w Rankingu stron ministranckich:)