Część II

Tę część Gorzkich Żali odprawia się w II i V Niedzielę Wielkiego Postu.

Część II rozpoczyna się od Zachęty.

 

INTENCJA

W drugiej części rozmyślania męki Pańskiej będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od niesłusznego przed sądem oskarżenia aż do okrutnego cierniem ukoronowania. Te zaś rany, zniewagi i zelżywości temuż Jezusowi cierpiącemu ofiarujemy, prosząc Go o pomyślność dla Ojczyzny naszej, o pokój i zgodę dla wszystkich narodów, a dla siebie o odpuszczenie grzechów, oddalenie klęsk i nieszczęść doczesnych, a szczególnie zarazy, głodu, ognia i wojny. 

 

HYMN

1.Przypatrz się, duszo, jak cię Bóg miłuje, *

Jako dla ciebie sobie nie folguje. *

Przecież Go bardziej, niż katowska, dręczy, *

Złość twoja męczy.

 

 

2.Stoi przed sędzią Pan wszego stworzenia, *

Cichy Baranek, z wielkiego wzgardzenia; *

Dla białej szaty, którą jest odziany, *

Głupim nazwany.

 

 

3.Za moje złości grzbiet srodze biczują; *

Pójdźmy, grzesznicy, oto nam gotują *

Ze Krwi Jezusa dla serca ochłody *

Zdrój żywej wody.

 

 

4.Pycha światowa niechaj, co chce, wróży, *

Co na swe skronie wije wieniec z róży, *

W szkarłat na pośmiech, cierniem Król zraniony, *

Jest ozdobiony!

 

 

5.Oby się serce we łzy rozpływało, *

Że Cię, mój Jezu, sprośnie obrażało! *

Żal mi, ach, żal mi ciężkich moich złości, *

Dla Twej miłości!

 

LAMENT DUSZY NAD CIERPIĄCYM JEZUSEM

1.Jezu, od pospólstwa niewinnie *

Jako łotr godzien śmierci obwołany, *

Jezu mój kochany!

 

 

2.Jezu, od złośliwych morderców *

Po ślicznej twarzy tak sprośnie zeplwany, *

Jezu mój kochany!

 

 

3.Jezu, pod przysięgą od Piotra *

Po trzykroć z wielkiej bojaźni zaprzany, *

Jezu mój kochany!

 

 

4.Jezu, od okrutnych oprawców *

Na sąd Piłata, jak zabójca szarpany, *

Jezu mój kochany!

 

 

5.Jezu, od Heroda i dworzan, *

Królu niebieski, zelżywie wyśmiany, *

Jezu mój kochany!

 

 

6.Jezu, w białą szatę szydersko *

Na większy pośmiech i hańbę ubrany, *

Jezu mój kochany!

 

 

7.Jezu, u kamiennego słupa *

Niemiłosiernie biczmi wysmagany, *

Jezu mój kochany!

 

 

8.Jezu, przez szyderstwo okrutne *

Cierniowym wieńcem ukoronowany, *

Jezu mój kochany!

 

 

9.Jezu, od żołnierzy niegodnie *

Na pośmiewisko purpurą odziany, *

Jezu mój kochany!

 

 

10.Jezu, trzciną po głowie bity, *

Królu boleści, przez lud wyszydzany, *

Jezu mój kochany!

 

 

Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, *

Dla nas zelżony, wszystek wykrwawiony. *

Bądź uwielbiony! Bądź wysławiony! *

Boże nieskończony!

 

ROZMOWA DUSZY Z MATKĄ BOLESNĄ

1.Ach, widzę Syna mojego *

Przy słupie obnażonego, *

Rózgami zsieczonego!

 

 

2.Święta Panno, uproś dla mnie, *

Bym ran Syna Twego znamię *

Miał na sercu wyryte!

 

 

3.Ach, widzę jako niezmiernie *

Ostre głowę rani ciernie! *

Dusza moja ustaje!

 

 

4.O Maryjo, Syna swego, *

Ostrym cierniem zranionego, *

Podzielże ze mną mękę!

 

 

5.Obym ja, Matka strapiona, *

Mogła na swoje ramiona *

Złożyć krzyż Twój, Synu mój!

 

 

6.Proszę, o Panno jedyna, *

Niechaj krzyż Twojego Syna *

Zawsze w sercu swym noszę!

 

 

Któryś za nas cierpiał rany, *

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

 

Któryś za nas cierpiał rany, *

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

 

Któryś za nas cierpiał rany, *

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!


za: Hlondianum

.

Dziękujemy za wszystkie głosy na naszą stronę w Rankingu stron ministranckich:)