Część III

Tę część Gorzkich Żali odprawia się w III Niedzielę Wielkiego Postu i w Niedzielę Palmową.

Część III rozpoczyna się od Zachęty.

  

INTENCJA

W tej ostatniej części będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od chwili ukoronowania aż do ciężkiego skonania na krzyżu. Te bluźnierstwa, zelżywości i zniewagi, jakie Mu wyrządzano, ofiarujemy za grzeszników zatwardziałych, aby Zbawiciel pobudził ich serca zbłąkane do pokuty i prawdziwej życia poprawy oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, aby im litościwy Jezus krwią swoją świętą ogień zagasił; prosimy nadto, by i nam wyjednał na godzinę śmierci skruchę za grzechy i szczęśliwe w łasce Bożej wytrwanie. 

 

HYMN 

1.Duszo oziębła, czemu nie gorejesz? *

Serce me, czemu całe nie truchlejesz? *

Toczy twój Jezus z ognistej miłości *

Krew w obfitości.

 

 

2.Ogień miłości, gdy Go tak rozpala, *

Sromotne drzewo na ramiona zwala; *

Zemdlony Jezus pod krzyżem uklęka, *

Jęczy i stęka.

 

 

3.Okrutnym katom posłuszny się staje, *

Ręce i nogi przebić sobie daje, *

Wisi na krzyżu, ból ponosi srogi *

Nasz Zbawca drogi!

 

 

4.O słodkie drzewo, spuśćże nam już Ciało, *

Aby na tobie dłużej nie wisiało! *

My je uczciwie w grobie położymy, *

Płacz uczynimy.

 

 

5.Oby się serce we łzy rozpływało, *

Że Cię, mój Jezu, sprośnie obrażało! *

Żal mi, ach, żal mi ciężkich moich złości, *

Dla Twej miłości!

 

 

6.Niech Ci, mój Jezu, cześć będzie w wieczności *

Za Twe obelgi, męki, zelżywości, *

Któreś ochotnie, Syn Boga jedyny, *

Cierpiał bez winy!

  

LAMENT DUSZY NAD CIERPIĄCYM JEZUSEM

1.Jezu, od pospólstwa niezbożnie *

Jako złoczyńca z łotry porównany, *

Jezu mój kochany!

 

 

2.Jezu, przez Piłata niesłusznie *

Na śmierć krzyżową za ludzi skazany, *

Jezu mój kochany!

 

 

3.Jezu, srogim krzyża ciężarem *

Na kalwaryjskiej drodze zmordowany, *

Jezu mój kochany!

 

 

4.Jezu, do sromotnego drzewa *

Przytępionymi gwoźdźmi przykowany, *

Jezu mój kochany!

 

 

5.Jezu, jawnie pośród dwu łotrów *

Na drzewie hańby ukrzyżowany, *

Jezu mój kochany!

 

 

6.Jezu, od stojących wokoło *

I przechodzących szyderczo wyśmiany, *

Jezu mój kochany!

 

 

7.Jezu, bluźnierstwami od złego, *

Współwiszącego łotra wyszydzany, *

Jezu mój kochany!

 

 

8.Jezu, gorzką żółcią i octem *

W wielkim pragnieniu swoim napawany, *

Jezu mój kochany!

 

 

9.Jezu, w swej miłości niezmiernej *

Jeszcze po śmierci włócznią przeorany, *

Jezu mój kochany!

 

 

10.Jezu, od Józefa uczciwie *

I Nikodema w grobie pochowany, *

Jezu mój kochany!

 

 

Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, *

Dla nas zmęczony i krwią zbroczony. *

Bądź uwielbiony! Bądź wysławiony! *

Boże nieskończony!

  

ROZMOWA DUSZY Z MATKĄ BOLESNĄ

1.Ach, Ja Matka boleściwa, *

Pod krzyżem stoję smutliwa, *

Serce żałość przejmuje.

 

 

2.O Matko, niechaj prawdziwie, *

Patrząc na krzyż żałośliwie, *

Płaczę z Tobą rzewliwie.

 

 

3.Jużci, już moje Kochanie *

Gotuje się na skonanie! *

Toć i ja z Nim umieram!

 

 

4.Pragnę, Matko, zostać z Tobą, *

Dzielić się Twoją żałobą *

Śmierci Syna Twojego.

 

 

5.Zamknął słodką Jezus mowę, *

Już ku ziemi skłania głowę, *

Żegna już Matkę swoją!

 

 

6.O Maryjo, Ciebie proszę, *

Niech Jezusa rany noszę *

I serdecznie rozważam.

 

 

Któryś za nas cierpiał rany, *

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

 

Któryś za nas cierpiał rany, *

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!

 

Któryś za nas cierpiał rany, *

Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!


za: Hlondianum

.

Dziękujemy za wszystkie głosy na naszą stronę w Rankingu stron ministranckich:)