Dziękuję za miniony rok

Dobry Boże,

pragnę Ci podziękować za wszystko,

co mi dałeś w minionym roku.

Byłeś przy mnie i strzegłeś mnie,

abym nie zbłądził.

Sprawiłeś, że moje życie stało się owocne.

Dziękuję Ci za wszystko,

co się we mnie zrodziło

i za to, co przeze mnie otrzymali inni.

Kiedy spoglądam na miniony rok,

przychodzi mi na myśl niejedna rzecz,

która nie była dobra.

Często byłem nieuważny

i po prostu żyłem z dnia na dzień.

Straciłem wiele okazji do spotkań

i nowego początku w relacjach

ze znajomymi.

Ponieważ za bardzo koncentrowałem się na sobie

i nie byłem wrażliwy na drugiego człowieka

wielu ludzi także zraniłem.

Przebacz mi, Boże, że tyle szans zaprzepaściłem

i że tak wiele zrobiłem źle.

Ufam w Twoje przebaczenie.

Chcę pogrzebać wszystko, co mnie obciąża,

bym jako nowy człowiek wkroczył w Nowy Rok.

Myślę również o tych wszystkich,

których spotkałem w minionym roku

i z którymi dzieliłem chwile smutku i radości.

Pobłogosław ich, aby zawsze czuli nad sobą

Twoją troskliwą dłoń.

Daj im ducha wdzięczności,

by składali w Twoje dobre ręce miniony rok

i pełni ufności wchodzili w nowy.

Amen.

(Anselm Grün)


za: Hlondianum

.

Dziękujemy za wszystkie głosy na naszą stronę w Rankingu stron ministranckich:)