Komendy ceremoniarskie

 POMOCE DLA CEREMONIARZA

Przykładowe komendy

 

718.

 Podczas liturgii często trzeba wydać jakieś polecenia, np. pokierować procesją, wskazać miejsce, czas a niekiedy też sposób wykonania funkcji liturgicznej. Służą temu między innymi tzw. komendy liturgiczne wydawane przez ceremoniarza. Jak to jednak należy robić by nie rozpraszać uczestników liturgii? Przede wszystkim komendy i inne wskazówki podczas liturgii należy podawać dyskretnie, nie za głośno - by usłyszeli tylko ci, do których komenda liturgiczna jest skierowana. Po drugie - należy je stosować tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Po trzecie - trzeba używać możliwie najkrótszych, a zarazem zrozumiałych zwrotów 538. Zgodnie z tradycją komendy są wydawane po łacinie ale jeśli posługujący nie znają dostatecznie tego języka to należy się posłużyć ich polską wersją.

Poniżej podano przykłady komend liturgicznych. Należy podkreślić, że nie podano tu dosłownych przekładów, a tylko znaczenie komend.

 

W zakrystii:

1 wersja

Preparatio - przygotowanie się

albo

Praeparatio ad Missam - przygotowanie do Mszy św.

Impositio incensi - nasypanie kadzidła

Reverentia celebranti (eminentissimo, episcopoi, illustrissimo) - pokłon celebransowi (kardynałowi, biskupowi, prałatowi)

Procedamus - wyruszenie procesji

 

2 wersja

(coetus), Ad ordinem - (usługujący), Do porządku

albo

Silentium - Cisza

Adiutorum nostrum in nomine Domini - Wspomożenie nasze w imieniu Pana

Qui fecit coelum et terram - Który stworzył niebo i ziemię

(Im)positio incensi - nasypanie kadzidła

Introitus solemnis - wejście uroczyste

Introitus simplex - wejście zwykłe

Procedamus ad altare - idziemy do ołtarza

 

Procesja wejścia:

Cito - szybko

Lente - wolno

albo

Citius - szybciej

Lentius - wolniej

Adoratio Sanctissimi - przyklęknięcie przed Tabernakulum z Najświętszym Sakramentem

albo

Genu flexio - przyklęknięcie na jedno (prawe) kolano

 

Adoratio altaris - pokłon ołtarzowi

albo

Inclinatio profunda - głęboki pokłon

 

Osculatio altaris - ucałowanie ołtarza

Ad presidiam - (idziemy) do miejsca przewodniczenia

 

Inclinatio capitis - skłon głowy

Procedamus ad sedilia - idziemy do siedzeń

Procedamus ad sedem - idziemy do krzesła

Procedamus ad sacristiam - idziemy do zakrystii

 

Sistemus - zatrzymujemy się

albo

Sistant - zatrzymanie się

Osculatio altaris - ucałowanie ołtarza

Genua flectant - klękamy (na dwa kolana)

 

Okadzenia:

Turificatio - okadzenie

Turificatio altaris - okadzenie ołtarza

Turificatio celebrantis - okadzenie celebransa

Turificatio Evangelii - okadzenie Ewangeliarza

Turificatio populi - okadzenie ludu

Turificatio crucifixi - okadzenie krzyża

Turificatio oblatorum - okadzenie darów

Turificatio cerei paschalis - okadzenie świecy paschalnej

 

Komendy w prezbiterium i inne komendy:

Sedant - proszę siadać

Surgant - proszę wstać

Ascendant - wchodzimy (w górę; np. po schodach)

Descendant - schodzimy (w dół)

Vertant - proszę się obrócić

Vertamus - obracamy się

In sinistra - na lewo

In dextra - na prawo

Inclinatio capitis - skłon głowy

Inclinatio profunda - pokłon głęboki

Inclinatio imagini - pokłon obrazowi

Inclinatio Crucis - pokłon Krzyżowi

Reverentia celebranti - pokłon celebransowi

Non-dum - jeszcze nie

Procedamus coram altare - idziemy przed ołtarz

 

Szczególne obrzędy liturgiczne:

Prostratio - leżenie krzyżem

Turificatio cerei paschalis - okadzenie świecy paschalnej

Ad cereum paschalem - do świecy paschalnej

Lavabo - obmycie przy ołtarzu

Lustratio - obmycie po Komunii św.

Lotio manum - obmycie w zakrystii

Sacramentum Sanctissimum - Najświętszy Sakrament

Repositio - schowanie Najświętszego Sakramentu

Ostensorium - monstrancja

Aqua benedicta - woda święcona

Ad aspersionem - do pokropienia


za: Hlondianum

.

Dziękujemy za wszystkie głosy na naszą stronę w Rankingu stron ministranckich:)