Msza św.

Msza Święta

Obrzędy wstępne

Akt pokutny

Antyfona na wejście

Gloria

Kolekta

Kyrie

Obrzędy wstępne

Oddanie czci ołtarzowi

Pieśń na wejście

Pozdrowienie

Procesja wejścia

Wprowadzenie do liturgii

Znak krzyża

 

Liturgia Słowa

Credo

Drugie czytanie

Ewangelia

Homilia lub kazanie

Liturgia Słowa

Modlitwa wiernych

Pierwsze czytanie

Psalm responsoryjny

Śpiew przed Ewangelią

 

Liturgia Eucharystyczna

Aklamacja po przeistoczeniu

Aklamacja Sanctus

Anamneza

Dialog przed prefacją

Doksologia końcowa

Embolizm

Epikleza komunijna

Epikleza konsekracyjna

Komunia święta

Liturgia eucharystyczna

Łamanie Chleba

Modlitwa Eucharystyczna

Modlitwa nad darami

Modlitwa Pańska

Modlitwa po Komunii

Modlitwy wstawiennicze

Obrzęd pokoju

Obrzędy Komunii

Prefacja

Przeistoczenie

Przygotowanie darów

Puryfikacja

Wezwanie do modlitwy

Wspomnienie tajemnicy dnia

 

Obrzędy zakończenia

Błogosławieństwo i rozeslanie

Wyjście

 

Nazwy i rodzaje

Binacja

Pontyfikalna

Prymicyjna

Trydencka

Wotywna


za: Hlondianum

.

Dziękujemy za wszystkie głosy na naszą stronę w Rankingu stron ministranckich:)