Pomoc przy udzielaniu sakramentów świętych

 Pomoc przy udzielaniu sakramentów świętych

W czasie przeprowadzonych warsztatów na temat: Pomoc przy udzielaniu sakramentów świętych omówiono dwa spośród nich – chrzest i małżeństwo. Podczas zajęć korzystano z Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz Obrzędu chrztu dzieci i Obrzędu sakramentu małżeństwa. Omawiając powyższe sakramenty skupiono się na dwu formach ich udzielania tj. podczas Mszy św. oraz poza nią.

Wiadomości ogólne
1. Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego.

2. Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”.

3. „Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”.


Przebieg obrzędu 
1. Sakrament chrztu:
Do zadań ministranta będącego przy udzielaniu sakramentu chrztu św. należy: podanie w odpowiednim momencie mikrofonu oraz obrzędu, wody i oleju (krzyżmo św.) 
• Procesyjne wyjście po rodziców i dzieci do kruchty Kościoła (w zależności od tradycji lokalnego Kościoła – krzyż, świece) 
• Zwrócenie uwagi na momenty, kiedy wyznaczony ministrant obowiązany jest do podania mikrofonu, obrzędu, wody, krzyżma
+ po modlitwie powszechnej podanie mikrofonu i obrzędu (modlitwa z egzorcyzmem)
+ przejście do chrzcielnicy lub podejście rodziców wraz z dziećmi do ołtarza (mikrofon, obrzęd, woda)
• Chrzest (polanie wodą)
• Namaszczenie krzyżmem świętym (podanie oleju)
• Włożenie białej szaty (mikrofon, obrzęd)
• Wręczenie zapalonej świecy (mikrofon, obrzęd)

2. Sakrament małżeństwa:
• Procesyjne wyjście po narzeczonych do kruchty Kościoła
• Zwrócenie uwagi na momenty, kiedy wyznaczony ministrant obowiązany jest do podania mikrofonu, obrzędu, wody święconej oraz kropidła
• Liturgia sakramentu
+ po homilii narzeczeni podchodzą do ołtarza, gdzie rozpoczyna się dialog kapłana z narzeczonymi /pytania przed wyrażeniem zgody małżeńskiej/ (podanie mikrofonu i obrzędu)
+ po hymnie do Ducha św. następuje moment zawarcia małżeństwa (podanie stuły)
+ po potwierdzeniu zawarcia małżeństwa następuje błogosławieństwo obrączek (podanie obrączek, wody św. oraz kropidła)


za: Hlondianum

.

Dziękujemy za wszystkie głosy na naszą stronę w Rankingu stron ministranckich:)