Postawa siedząca

 

Postawa siedząca

Grafika z Ceremoniału posług liturgicznych, Kraków 1987

 

Postawa siedząca jest wyrazem słuchania. Jako postawa przyjmowana celem odpoczynku sprzyja zamyśleniu – wyraża skupienie i sprzyja rozważaniu usłyszanego Słowa Bożego. Z tego względu jest postawą dominującą podczas mszalnej liturgii Słowa – w czasie czytań biblijnych (z wyjątkiem Ewangelii), śpiewu międzylekcyjnego, homilii.

Siedzimy również przez większą część Liturgii Godzin – podczas odmawiania psalmów i czytania perykopy biblijnej. Taka pozycja ciała sprzyja bowiem modlitwie medytacyjnej, sprzyja rozważaniu natchnionych przez Ducha Świętego tekstów, jakimi są np. psalmy stanowiące część Biblii.

Ponadto postawa siedząca jest wyrazem zażyłości – w relacjach międzyludzkich nie przy każdym człowieku zdobywamy się na odwagę, by usiąść. Jako uczniowie Chrystusa, jesteśmy zaproszeni, aby zasiadać z Nim do jednego stołu.

Ks. Michał Lipiński CM


 


za: Hlondianum

.

Dziękujemy za wszystkie głosy na naszą stronę w Rankingu stron ministranckich:)