Postawy - info

 

Postawy - info

Postawy liturgiczne są uzewnętrznieniem wewnętrznego nastawienia uczestników liturgii. Można zatem powiedzieć, że w jakiś sposób odsłaniają serce uczestników liturgii i objawiają ich myśli. Przyjmowane zaś wspólnie przez całe zgromadzenie liturgiczne są wyrazem jedności Ludu Bożego w oddawaniu czci Bogu.

W liturgii rozróżnia się następujące postawy:

● postawa stojąca,

● postawa siedząca,

● postawa klęcząca,

● leżenie krzyżem (prostracja).

 

Postawy liturgiczne mają w dużej mierze swe źródło w postawach przewidywanych przez ceremoniał dworu cesarskiego. Dziś jednak nie odnoszą się one do oddawania czci ziemskiemu władcy, lecz Władcy całego stworzenia – Jezusa Chrystusa, którego Pismo Święte nazywa Królem i Panem.

Ks. Michał Lipiński CM


 


za: Hlondianum

.

Dziękujemy za wszystkie głosy na naszą stronę w Rankingu stron ministranckich:)