Nowenna do MB Parkowskiej

Nowenna do MB Parkowskiej

Na początek:

O Maryjo witam Cię,

o Maryjo kocham Cię,

o Maryjo proszę Cię

błogosław dzieci Swe! /3 razy /

1. Pieśń   „Matko   Parkowska”

Najmilsza  Matko  ludzi,  łąk  i  kwiatów

Królowo  wszystkich  światów  i  zaświatów.

                    Tyś  światłem  w  mroku,  tyś  nadzieją  w  smutku        

                   Zakwitasz  w  sercu  jak  lilia  w  ogródku.

          Najmilsza  Matko!   Najczulsza  obrono!

         Pocieszasz  każdą  duszę  zasmuconą.

                    Zbłąkaną  owcę  oddasz  Pasterzowi

                    Słabe  jagniątko  odbierzesz  wilkowi.

          Twe  słowa  słodkie  jak  lipcowe  miody

         Darzą  pokojem  zwaśnione  narody.

                    Na  łonie  swoim  tulisz  Swego  Syna

                   To  Twej  radości  i  smutku  przyczyna.

          Twe  oczy  widzą  nędzę  naszych  grzechów,

         Choć  usta  pragną  słodyczy  uśmiechu.

                    Pókiż  będziemy  Twe  Serce  zasmucać?

                   Znajdować  Ciebie  i  znowu  porzucać?

          Pókiż  będziemy  niesforni  jak  dzieci

         Zmykać  jak  rybki  przez  oko  Twych  sieci?

                    Pókiż  się  będziem  przed  łaską  buntować?

                   Matko  Parkowska  weź  rękę  i  prowadź!

          Matko  Parkowska,  słynąca  cudami

         Zrób  cud  największy  i  bądź  zawsze  z  nami.

                    Matko  Parkowska,  strzeż  naszego  domu

                   i  wszystkich  domów  od  grozy  atomu.

  

2. Wspólna   modlitwa   do  Matki Bożej Parkowskiej

 

Maryjo, Matko nasza i Królowo Świata*  oto my dzieci Twoje  przychodzimy  do  Boga  w  Trójcy  Świętej  Jedynego,*
Ojca,  Syna  i  Ducha  Świętego,*  aby  razem  z  Tobą  wielbić  Go  w  darach  i  przywilejach,  jakie  od  Niego  otrzymałaś,* i  z Twoją  pomocą  przebłagać  Go  za  nasze  winy.* Przychodzimy  do  Ciebie,   której  Bóg  powierzył niezliczone  skarby  swojej  miłości  i  dobroci,*   aby  dziękować za  Twoje  wstawiennictwo  i  opiekę*  i  prosić  Cię  o  pomoc.* Przynosimy  Ci  słabość, troski  i  cierpienia  nasze,*  abyś  je łaską od Boga otrzymaną  w moc,  radość  i  pokój  przemieniła,* otwórz  nam  zdroje  łaski  i pomóż nam w naszych potrzebach.* Tyś  Królową  całego  świata*  spraw  zatem: niech  dobro  odniesie  zwycięstwo  nad  złem.*   Niech błądzący otrzymają  światło,  a  słabi  pokrzepienie.* Niech chorzy uzyskają  zdrowie,  a  przygnębieni  pociechę,*  wszystkim zaś uproś  wzrost  wiary, nadziei  i  miłości,*   by  nikt  nie  odszedł  smutny i zawiedziony  od  Twojego  tronu.* Niech  królestwo  Twego  Syna  rośnie  w  naszych  sercach,* a  Ty  współkróluj  z  Nim  na  zawsze  i  błogosław  nam.  Amen.

   

3.    Uwielbiajmy   Boga   w  łaskach  i  przywilejach  Maryi!

 Na wezwania odpowiadamy: „Wielbimy Cię Ojcze, Synu i Duchu Święty!”

 

   w Niepokalanym Poczęciu NMP

   w dziewiczym macierzyństwie Maryi

   w cierpieniu i współudziale Maryi w odkupieniu świata

   we Wniebowzięciu Maryi

   w chwale Królowej Świata, jaką uwieńczyłeś Matkę Słowa Przedwiecznego

 4.   Przepraszajmy   Boga   za   grzechy  i  wady   nasze!

 Na wezwania odpowiadamy: „Królowo Świata przebłagaj z nami Boga!”

 

   za brak wiary i zniewagi Jezusa w Najświętszym Sakramencie

    za oziębłość religijną, brak modlitwy i zaniedbanie udziału we mszy św.

   za alkoholizm, nikotynizm i narkomanię

   za sponiewieranie ludzkiego ciała przez nieczystość i rozwiązłość

   za zabijanie nienarodzonych

   własne przeproszenia

   za grzechy naszej parafii, Ojczyzny i całej ziemi

 

5.   Składajmy   Maryi   nasze   dziękczynienia!

 Na wezwania odpowiadamy: „Dziękujemy Ci, Królowo Świata!”

 

   za Twoją matczyną opiekę nad nami

   za tych, którym uprosiłaś nawrócenie

   za uzdrowionych z choroby

   za pocieszonych w strapieniu

   za Twe królowanie w naszej parafii

   własne podziękowania

   za wszystkie łaski, które przez Twoje Serce otrzymaliśmy

 

6.   Powierzajmy   Królowej  Świata  nasze    troski   i  potrzeby!

 Na wezwania odpowiadamy: „Prosimy Cię Królowo Świata!”

 

   oddajemy Ci Ojca św., biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnice

--> otocz ich Swoją opieką i uproś łaskę wierności

 

   oddajemy Ci narody pogrążone w ateizmie

--> rozpal w nich wiarę i miłość do Boga

 

   oddajemy Ci chorych i smutnych

--> pośpiesz im z pomocą

 

   oddajemy Ci nasze rodziny

--> wejdź w nie i pogódź zwaśnionych, połącz rozdzielonych, umocnij miłość i jedność małżeńską

 

   oddajemy Ci młodzież

--> uproś jej zapał dla dobra i wzbudź liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne

 

   oddajemy Ci siebie

--> bądź z nami w każdej chwili naszego życia, prowadź nas, błogosław nam, naszej parafii, Ojczyźnie i całemu światu

 

   własne prośby

  

7.    Modlitwa   do   Królowej  Świata  w  szczególnie   ważnych potrzebach

 

dla uczczenia boleści Serca Maryi przy ofiarowaniu Jezusa w świątyni

             Zdrowaś Maryjo…

 

dla uczczenia boleści Serca Maryi w czasie ucieczki z Jezusem do Egiptu

             Zdrowaś Maryjo…

 

dla uczczenia boleści Serca Maryi trzy dni szukającej zaginionego Jezusa

             Zdrowaś Maryjo…

 

dla uczczenia boleści Serca Maryi spotykającej Jezusa na Drodze Krzyżowej

             Zdrowaś Maryjo…

 

dla uczczenia boleści Serca Maryi stojącej pod krzyżem Jezusa

             Zdrowaś Maryjo…

 

dla uczczenia boleści Serca Maryi trzymającej martwe ciało Jezusa

             Zdrowaś Maryjo…

 

dla uczczenia boleści Serca Maryi przy pogrzebie Jezusa

             Zdrowaś Maryjo…

 

Na chwałę i uwielbienie Trójcy Przenajświętszej:

    ‘‘Maryjo, Królowo Świata,  módl się za nami’’   /3 razy/

 

8.   Pieśń

O Maryjo, Królowo nasza, weź w opiekę Swoją nas,

niech nas odtąd nic nie przestrasza,

twierdzą, mocą bądź nam w każdy czas.   /3 razy/


za: Hlondianum

.

Dziękujemy za wszystkie głosy na naszą stronę w Rankingu stron ministranckich:)