Znak pokoju

 

Znak pokoju

Znak pokoju jest gestem dość różnorodnym w zależności od miejsca i od okoliczności. Dobór tego znaku, ze względu na zróżnicowanie kulturalne terenów, na których sprawuje się liturgię, powierzony został lokalnej konferencji biskupów. Znak pokoju ma swoje źródło w pocałunku pokoju, który był znany w liturgii chrześcijańskiej od samego początku. W kulturze śródziemnomorskiej był znakiem pozdrowienia i czci, a w liturgii – miłości i wzajemnej zgody i dlatego był gestem przygotowującym do Komunii św. Symbolizuje on w ten sposób jedność wspólnoty wierzących.


Ks. Michał Lipiński CM


 


za: Hlondianum

.

Dziękujemy za wszystkie głosy na naszą stronę w Rankingu stron ministranckich:)